Nasze Przedszkole

Przedszkole nr 10 w Mikołowie - Mokrem powstało we wrześniu 2013 roku. Jest położone na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Chcemy przygotować naszych wychowanków do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy robudzać w dziecku ciekawość do otaczającego je świata i ludzi.

Ze względu na specyfikę naszej placówki - Przedszkole Ekologiczne, istotą naszej pracy jest kształtowanie postaw proekologicznych. Chcemy uwrażliwiać na piękno przyrody zarówno dzieci, rodziców jak i okolicznych mieszkańców. Osiągniemy to przez wyposażenie dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony środowiska i bogactwa przyrody, a we współpracy z rodzicami nauczymy jak zdrowo żyć i dbać o swoje zdrowie.

Przedszkolowo.pl logo