Współpraca ze środowiskiem

Cele główne:
 • integracja ze środowiskiem lokalnym
 • kształtowanie poczucie własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej
 • kształtowanie u dzieci chęci poznawania świata


Edukacja Ekologiczna:
 • Śląski Ogród Botaniczny
 • Fundacja Partenterstwo dla Środowiska
 • Klub Nasza Ziemia
 • Fundacja Gaja
 • Kubusiowi Przyjaciele Natury
 • Pogotowie Leśne w Katowicach


Inne instytucje:
 • Poradnia Psychologicno - Pedagogiczna w Mikołowie
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Mikołowie
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie - Filia w Mokrem


Wszystkim partnerom dziękujemy za efektywną współpracę :-)

Przedszkolowo.pl logo